Documentatia necesara privind angajarea asistentului personal:

Documentatia necesara persoanei care solicita angajarea:

- Cerere de angajare

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie

- Certificat de casatorie

- Acte de studii (original si xerocopie)

- Carnetul de munca - daca solicitantul nu a mai lucrat va da o declaratie pe proprie raspundere în care sa specifice aceasta situatie

- Decizia de pensie (original si xerocopie)

- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie

- Cazier judiciar

- Curriculum vitae

Documentatia necesara persoanei cu handicap grav pentru care se solicita angajarea:

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate

- Certificat de nastere în cazul minorului cu handicap grav

Dupa caz

- Sentinta civila definitiva de punere sub interdictie a persoanei cu handicap grav (original si xerocopie)

- Dispozitie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav

- Certificatul de încadrare în grad de handicap

Dupa caz

- Decizie de pensie a persoanei cu handicap (original si xerocopie)

- Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamânt;

 

 

Indemnizaţia pentru însoţitor

Documentatia necesara:

- Cerere;

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - beneficiar

- Certificat de nastere al minorului cu handicap grav

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - reprezentant legal al copilului cu handicap grav

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - a reprezentantului legal (tutore sau curator) al persoanei cu handicap grav;

- Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si xerocopie)

- Sentinta civila definitiva de punere sub interdictie a persoanei cu handicap grav (original si xerocopie)

- Dispozitie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;

 

 

Indemnizaţie creştere copil

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG nr. 111/ 2010, PENTRU COPIII NĂSCUŢI DUPĂ DATA DE 1 IANUARIE 2011 SE ACORDĂ INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN UNA DIN URMĂTOARELE VARIANTE LA ALEGERE:

  1. art. 2 al.1 lit.a şi al.2:  concediu până la vârsta de 1 an a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 1 an în cuantum de 75% din media veniturilor, între 600 şi 3400 lei/lună;
  2. art. 2 al.1 lit.b şi al.3:  concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum de 75% din media veniturilor, între 600 şi 1200 lei/lună;
  • art. 7 al 1: persoanele care au optat pentru prima variantă (concediu şi indemnizaţie pâna la vârsta de 1 an), au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 500 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului,  în cazul reluării activităţii înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului.
  • art. 2 al.4 şi art 7 al.2: în cazul copilului cu handicap drepturile reprezentând concediu, indemnizaţie lunară între 600 şi 3400 lei şi stimulent de inserţie se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

    Citește mai departe:Indemnizaţie creştere copil