Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

      Această secțiune facilitează obținerea de informații publice referitoare la activitatea Primăriei Orașului Comănești, în baza Legii nr. 544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

      Cererea tip conform Anexei 1 la Normele Metodologice nr.2002 de aplicare a Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public se poate găsi în fișierele atașate acestei pagini.

 

 

      Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice:

 

     În situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate, sunt prevăzute modalitățile de contestare în art. 21-22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În acest caz, dacă o persoană se consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public i-a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă, conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

       Conform Legii 544, art. 18 (1), accesul la informațiile de interes public este gratuit.

 

PROGRAM:

• Luni - Joi: 07.30 - 16.00

• Vineri: 07.30 - 13.30

 

PERSOANA DE CONTACT:

• Vagner Alis-Simona, inspector de specialitate

• Telefon: 0234.374272, interior 129

• Email: relatiipublice @primariacomanesti.ro

 

 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Cerere de informații de interes public

Reclamație administrativă