Documentatia necesara privind angajarea asistentului personal:

Documentatia necesara persoanei care solicita angajarea:

- Cerere de angajare

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie

- Certificat de casatorie

- Acte de studii (original si xerocopie)

- Carnetul de munca - daca solicitantul nu a mai lucrat va da o declaratie pe proprie raspundere în care sa specifice aceasta situatie

- Decizia de pensie (original si xerocopie)

- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie

- Cazier judiciar

- Curriculum vitae

Documentatia necesara persoanei cu handicap grav pentru care se solicita angajarea:

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate

- Certificat de nastere în cazul minorului cu handicap grav

Dupa caz

- Sentinta civila definitiva de punere sub interdictie a persoanei cu handicap grav (original si xerocopie)

- Dispozitie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav

- Certificatul de încadrare în grad de handicap

Dupa caz

- Decizie de pensie a persoanei cu handicap (original si xerocopie)

- Acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, în cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamânt;

 

 

Indemnizaţia pentru însoţitor

Documentatia necesara:

- Cerere;

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - beneficiar

- Certificat de nastere al minorului cu handicap grav

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - reprezentant legal al copilului cu handicap grav

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - a reprezentantului legal (tutore sau curator) al persoanei cu handicap grav;

- Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si xerocopie)

- Sentinta civila definitiva de punere sub interdictie a persoanei cu handicap grav (original si xerocopie)

- Dispozitie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;