Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2022

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului IV 2022, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data 31.12.2022, cod 01, Anexa nr.1

Cont de rezultat patrimonial la data 31.12.2022, cod 02, Anexa nr.2

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 03, Anexa nr.3

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.12.2022, cod 05, Anexa nr.14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data 31.12.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (titlul 56, 58, și 60)la data 31.12.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (titlul 56, 58, și 60)la data 31.12.2022, cod 56, Anexa nr.27

Plăți efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data 31.12.2022, cod 65, Anexa nr.28

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data 31.12.2022, cod 31, Anexa nr.29

Situația activelor fixe amortizabile la data 31.12.2022, cod 26, Anexa nr.36A

Situația activelor fixe amortizabile la data 31.12.2022, cod 27

Situația activelor fixe amortizabile la data 31.12.2022, cod 29

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, la data 31.12.2022, cod 25, Anexa nr.34

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data 31.12.2022, cod 18, Anexa nr.40b

Cont de execuție a bugetelor instituțiilor publice - venituri la data 31.12.2022, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților restante și arieratelor la data 31.12.2022, cod 40, Anexa nr.30b

Plăți restante la data 31.12.2022, cod 40, Anexa nr.30b

 

 

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2022

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului III 2022, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanţ la data de 30.09.2022, cod 01, Anexa nr.1

Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2022, cod 02, Anexa nr.2

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2022, cod 03, Anexa nr.3

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2022, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinaţie specială la data de 30.09.2022, cod 05, Anexa nr.14

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte eferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 30.09.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte eferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 30.09.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte eferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 30.09.2022, cod 14, Anexa nr.19

Plăţi efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data de 30.09.2022, cod 56, Anexa nr.27

Plăţi efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data de 30.09.2022, cod 65, Anexa nr.28

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2022, cod 18, Anexa nr.40b

Situația plăților efectuate din buget și care nu sunt cheltuieli efective la data de 30.09.2022, cod 31, Anexa nr.29

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data de 30.09.2022, cod 20, Anexa nr.12

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2022, cod 40, Anexa nr.30b

PLăți restante la data de 30.09.2022, cod 42, Anexa nr.30b

PLăți restante la data de 30.09.2022, cod 54, Anexa nr.30b

 

 

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2022

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului I 2022, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data 31.03.2022, cod 01, Anexa nr.1

Contul de rezultat patrimonial la data 31.03.2022, cod 02, Anexa nr.2

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.03.2022, cod 03, Anexa nr.3

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.03.2022, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.03.2022, cod 05, Anexa nr.14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, la data 31.03.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, la data 31.03.2022, cod 14, Anexa nr.19

Plăți efectuate la titlul 56 (pe titluri) la data 31.03.2022, cod 56, Anexa nr.27

Plăți efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data 31.03.2022, cod 65, Anexa nr.28

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data 31.03.2022, cod 31, Anexa nr.29

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data 31.03.2022, cod 18, Anexa nr.40b

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data 31.03.2022, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților restante și arieratelor la data 31.03.2022, cod 40, Anexa nr.30b

 

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2021

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului IV 2021, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data 31.12.2021, cod 01, Anexa 01

Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2021, cod 02, Anexa nr.2

Situația fluxurilor de Trezorerie la data 31.12.2021, cod 03, Anexa nr.3

Situația fluxurilor de Trezorerie la data 31.12.2021, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.12.2021, cod 05, Anexa nr.14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN, postaderare, la data 31.12.2021, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN, postaderare, la data 31.12.2021, cod 14, Anexa nr.19

Plăți efectuate la titl.56 (pe titluri) la data 31.12.2021, cod 56, Anexa nr.27

Plăți efectuate la titl.56 (pe titluri) la data 31.12.2021, cod 65, Anexa nr.28

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data 31.12.2021, cod 31, Anexa nr.29

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, la data 31.09.2021, cod 25, Anexa nr.34

Situația activelor fixe amortizabile (creșteri) la data 31.12.2021, cod 26, Anexa nr.35a

Situația activelor fixe amortizabile (reduceri) la data 31.12.2021, cod 26, Anexa nr.35a

Situația activelor fixe neamortizabile (creșteri) la data 31.12.2021, cod 28, Anexa nr.35b

Situația activelor fixe neamortizabile (reduceri) la data 31.12.2021, cod 28, Anexa nr.35b

Venituri, cheltuieli și excendente ale bugetelor locale pe unități-administrativ teritoriale la data 31.12.2021, Anexa nr.2

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data 31.12.2021, cod 18, Anexa nr.40b

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice -venituri la data 31.12.2021, cod 20, Anexa nr.12

 

 

Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022

2024-06-14 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

 

Proiect de buget la venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

 

Proiect de buget la venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

 

 

 

Mai multe articole...

 1. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2020
 2. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2020
 3. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2020
 4. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2020
 5. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2019
 6. Buget și execuție bugetară - anul 2020
 7. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2019
 8. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2019
 9. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2019
 10. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2018
 11. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2018
 12. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2018
 13. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2018
 14. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2017
 15. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2017
 16. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2017
 17. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2017
 18. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2016
 19. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2016
 20. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2016