2023 - Conducere - declarații de avere

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume Funcţia

1

Miron Viorel - iniţială Primar

2

Miron Viorel - rectificativă Primar

3

Ciobanu Adrian Viceprimar

4

Ciobanu Adrian Viceprimar

5

Chirilă Daniela Secretar

6

Gherber Daniela Director economic